استاندار آذربایجان‌شرقی بر لزوم تسریع در واگذاری پیست اسکی سهند به بخش خصوصی تاکید کرد.

توسط تحریریه