به گزارش روابط عمومی جامعه معلولین
پریناز مهاجرانی (اسبلی )مددکار وآسیب شناس اجتماعی به عنوان مشاور امورزنان وخانواده جامعه معلولین استان منصوب شد .
#پرینازمهاجرانی
#اسبلی

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.