مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: در راستای حفظ سلامت ارباب رجوع و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با افزوده شدن ۱۲ خدمت غیرحضوری جدید تعداد خدمات غیرحضوری در شرکت توزیع نیروی برق این شهر به ۴۰ خدمت افزایش یافت.

توسط سردبیر