رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی گفت:پیش بینی می‌شود امسال صادرات غیرنفتی به میزان ۳۲.۸ میلیارد دلار در کشور محقق شود و در برش استانی تحقق صادرات ۳.۸ میلیارد دلاری برای استان برنامه‌ریزی شده است.

توسط سردبیر