سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت آذربایجان شرقی از جریمه یک میلیارد ریالی برای یک واحد توزیع سیمان در استان خبر داد.

توسط سردبیر