رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: به کرونا مبتلا شده ودرقرنطینه خانگی به سرمی برد.

توسط تحریریه