نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی گفت:ادارات مربوطه می‌بایست روند تفکیک، تصویب و ساماندهی شهرک صنعتی این شهرستان را بهبود ببخشند.

توسط سردبیر