سه سارق اقدام به سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در تبریز کردند.

توسط سردبیر