مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت:شهدای ما واقفان جان بودند و جان شیرین خود را در راه خدا هدیه کردند و واقفان مال نیز اموال خود را را در این راه صرف کرده اند.

توسط تحریریه