رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان اهر گفت: طی سه روز گذشته بیش از ۱۵۰ تن سیمان توسط پنج عامل توزیع سیمان در سطح شهر توزیع شد.

توسط تحریریه