شهردار منطقه چهار تبریز گفت: ۴۴ درصد بافت ناکارآمد شهری کلانشهر تبریز در منطقه چهار واقع شده  است و اجرای طرح‌های نوسازی این بافت‌ها ضروری است.

توسط سردبیر