مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تبریز خبر داد:

تغییر جهات حرکتی خیابان خیام

توسطتحریریه

آبان 26 1399

محدوده مرکزی شهر تبریز با وسعت نزدیک به ۲ درصد از سطح شهر نیاز به بازبینی و باز طراحی به منظور تاثیرگذاری بهتر و موثرتر بر ترافیک محدوده مرکزی شهر را دارد.

به گزارش آیرال خبر به نقل از  شهریار، دفتر مطالعات و برنامه ریزی سازمان ترافیک نسبت به تهیه طرح توسعه محدوده مرکزی شهر تبریز با رویکرد افزایش معابر تحت پوشش محدوده و همچنین مدیریت معابر پیرامونی محدوده مرکزی شهر کرده است.

در این راستا موضوع جلسه کمیته فنی سازمان ترافیک بررسی و کلیات توسعه محدوده مرکزی شهر مورد تصویب قرار گرفت. همچنین در بحث مدیریت پیرامونی محدوده مرکزی شهر، مدیریت جهات خیابان خیام حد فاصل میدان قونقا تا خیابان ابوریحان مطرح و پس از بررسی جزییات موضوع، از جمله نحوه دسترسی کاربریهای عمده و مسیرهای جایگزین مقرر گردید خیابان خیام از طرف میدان قونقا به سمت خیابان ابوریحان و همچنین خیابان اهراب حد فاصل میدان اهراب تا خیابان اهراب از شمال به جنوب یکطرفه و به منظور اولویت دهی به حمل و نقل عمومی خط ویژه اتوبوس و تاکسی در خیابان خیام ایجاد گردد.

همچنین به منظور مدیریت ترافیک ساکنین محدوده مقرر شد ضلع غربی خیابان خیام از طریق پارک حاشیه ای ساماندهی گردد.

توسط تحریریه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.