این اتفاق اخیر در برهه های مختلف حیات جمهوری اسلامی بعد از انقلاب اسلامی به عنوان حربه ای از سوی کشورهای اروپایی رخ داده است.

ما باید شرایط کشور را به گونه ای رقم بزنیم که بهانه دست آنها ندهیم و با مدیریت کردن وضعیت موجود، شرایط را به سمت برطرف شدن نارضایتی ها سوق دهیم.

عظمت و شوکت نظام ما به پشتوانه قوی مردمی بوده و بدون آن حتما باید انتظار داشته باشیم که زبان نظام سلطه و سایر کشورها به روی ما دراز باشد.

ما باید به برگزاری انتخابات پرشور با حضور توده های مردمی که پشتوانه نظام جمهوری اسلامی است ببالیم و با قرار دادن امکان انتقاد و نمایش مصادیق آن، زمینه بهانه جویی را از برخی کشورهای مغرض بگیریم

توسط سردبیر

نظر برای “ما باید شرایط کشور را به گونه ای رقم بزنیم که بهانه دست آنها ندهیم و با مدیریت کردن وضعیت موجود، شرایط را به سمت برطرف شدن نارضایتی ها سوق دهیم.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.