یک کارشناس مسائل قفقاز معتقد است ادعاهای علی اف علیه تهران پازل دیگری از سوی صحنه بین الملل است تا عرصه برای ایران تنگ شود.

سید محمدرضا دماوندی در گفت‌وگو با ایسنا در تحلیل خود از ادعاهای اخیر علی‌اف علیه ایران با توجه به حادثه مربوط به سفارت آذربایجان در تهران گفت: گزارش هایی که آذربایجان بعد از حادثه منتشر کرد، همچنین تغییراتی که در ساعت مربوط به فیلم های سفارت ایجاد کرده با توجیه این که فرد مهاجم چندبار رفت و آمد داشته، نشان دهنده این است که هدف آن‌ها متهم کردن ایران است نه برطرف کردن سوءتفاهم و ابهام.
وی تصریح کرد: در واقع در ساعت‌های مربوط به فیلم های منتشر شده از سوی آذربایجان دست بردند و زمان‌ها را جا به جا کردند تا سناریو بنویسند. کاملا مشخص است در فضای بین المللی تلاش دارند عرصه را برای ایران تنگ کنند، ادعاهای اخیر علی اف پازل دیگری است که از سوی آذربایجان مطرح می شود.
این کارشناس مسائل قفقاز همچنین بیان کرد: با این اقدامات تلاش می‌کنند تا در صحنه بین الملل ایران را متهم به سوء رفتار و عدم پایبندی به قوانین بین المللی کنند. در این شرایط زمان برای ما از دست رفته و آن ها راه های دیپلماتیک و گفت و گو را بسته اند و امکان گفت و گو نیست .
دماوندی افزود: با این شرایط از راه دیپلماسی نمی توان نتیجه گرفت وقتی که نفر اول کشور آذربایجان نه یک بار بلکه چند بار ادعاها و اتهامات خود را تکرار می کند کاملا مشخص است که درها را برای گفت‌وگو بسته‌اند.
وی درباره واکنش و عکس العمل ایران نسبت به این ادعاها گفت: آن ها ۳۰ سال است این رفتار و برخوردها را داشته اند باید در زمان مناسب پاسخ آن ها را می دادیم اکنون زمان گذشته مگر این که اتفاق خارج از چارچوبی رخ دهد که شرایط تغییر کند.

انتهای پیام

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.