🔴 دکتر علیرضابیگی: خانواده‌های زیادی به واسطه مسائل اقتصادی در حال فروپاشی است

باید بپذیریم نقص و نارسایی هایی که در حوزه فرهنگ و ترویج حجاب اتفاق افتاده است را با توسل جستن به شیوه های امنیتی و انتظامی نمی توانیم جبران کنیم.

موضوع حجاب یکی از موضوعات ارزشی جامعه ما است اما ترویج حجاب با توسل به شیوه های امنیتی، و سلبی جواب نمی دهد.

دشمن موفق شده بحث حجاب را سیاسی کرده و تبدیل به وسیله ای برای ابراز مخالفت کند.

هر اقدامی که بخواهد موضوع حجاب را سیاسی و امنیتی کند نوعی گام برداشتن در سناریویی است که دشمن طراحی کرده است.

مسئولان باید مراقب باشند تا زمینه رویارویی و ایجاد دو قطبی در جامعه ایجاد نشود.

اکنون باید به موضوعاتی بپردازیم که همه مردم در خصوص آن اتفاق نظر دارند. تورم، بیکاری، مشکلاتی که جامعه را به جهت فقدان امنیت شغلی تهدید کرده، خانواده ها را از هم می‌پاشاند. کمتر خانواده‌ای به واسطه فقدان حجاب درحال متلاشی شدن است اما خانواده‌های زیادی به واسطه مسائل اقتصادی در حال فروپاشی است. چه میزان پرونده‌های طلاق در محاکم و دادگاه بر سر مسائل اقتصادی باز است. باید انرژی حاکمیت صرف حل این مسائل کلیدی شود/صفیربهار

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.