*توهین به عقاید مسلمانان جهان بی‌هزینه نیست / دولت سوئد در ادعای خود دربارۀ مخالفت با اهانت به قرآن کریم صادق نیست*

دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش‌ازدستور:

آیرال 🔹 زمینه‌سازی اهانت مجدد به ساحت مقدس قرآن کریم توسط دولت سوئد را شدیداً محکوم می‌کنیم. دولت سوئد در ادعای خود پیرامون مخالفت با این اقدام صادق نیست و هیچ اقدام عملی مؤثری برای جلوگیری از این قبیل اقدامات به عمل نیاورده است.

🔹جریحه‌دارکردن احساسات و توهین به عقاید مسلمانان جهان بی‌هزینه نیست و دولت سوئد باید پاسخگوی این اهانت‌ها باشد.

🔹 خروش روز گذشتۀ ملت مؤمن ایران اسلامی در سراسر کشور برای محکوم‌کردن این اقدام شنیع حرکتی بهنگام، ضروری و از روی موقعیت‌شناسی بود. انتظار می‌رود دولت‌های مسلمان نیز همچون ملت‌های مسلمان اتحاد و غیرت دینی خود را در برابر این شیطان‌صفتان هتاک به نمایش بگذارند.

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.