آیرال:
️ دیدار عید غدیر بیت آیت الله آل هاشم برگزار نمی شود.

خانه

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.