در مراسمی از گروه های جهادی کمیته امداد آذربایجان شرقی در رزمایش ایران همدل تجلیل شد.

توسط سردبیر