۰۶ مرداد, ۱۴۰۰
اخبار مهم

جدیدترین اخبار

آذربایجان شرقی از نظر بیماری ک...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: در حال حاضر آذربایجان شرقی از نظر بروز بیماری، آخرین استان است. به گزارش آیرال خبر، محمدحسین صومی امروز در سی و هشت