تهران

اخبارداغ

تبلیغات

ارسالی خبرمخاطبین

علمی

 • علت مسمومیت غذایی تعدادی از دانشجویان سبزواری مشخص شد.
  علت مسمومیت غذایی تعدادی از دانشجویان سبزواری مشخص شد.

  آیرال:
  🔻مشکل در زنجیره توزیع غذا، علت مسمومیت تعدادی از دانشجویان سبزواری
  رییس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار:
  🔻بعد از بررسی‌های کارشناسی مشخص شد، علت بیماری گوارشی تعدادی از دانشجویان، مشکل در بخشی از زنجیره توزیع غذا بود که موازین بهداشتی در آن کامل رعایت نشده بود.
  🔻هیچ تهدیدی درباره سلامت دانشجویان وجود ندارد، خانواده‌ها نگران نباشند.
  🔻هفتم مهرماه ۴۶ نفر از دانشجویان به علت مسمومیت به بیمارستان اعزام شدند.
  🔻بیشتر آنها بعد از یک ساعت از بیمارستان ترخیص شدند، فقط یک دانشجو صبح امروز از بیمارستان مرخص شد.

  خانه