ماه: اردیبهشت 1403

وحیدی: تشکیل استان‌های غربی و شرقی تهران نیازمند مصوبه مجلس است.

آیرال: وحیدی: تشکیل استان‌های غربی و شرقی تهران نیازمند مصوبه مجلس است وزیر کشور: اجرایی شدن موضوع تشکیل استان‌های غربی…