ماه: دی 1402

آغاز اجرای موافقت نامه اجتماعی بین ایران و ترکیه

آیرال: آغاز اجرای موافقت‌نامه تأمین‌اجتماعی بین ایران و ترکیه ▫️معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از نهایی و اجرایی شدن موافقت‌نامه تأمین‌اجتماعی…