ازاعتراضاتی که پس از درگذشت مهسا امینی آغاز شد، حدود چهل روز می‌گذرد؛ اعتراضاتی که در برخی شهر‌ها با پیامد‌های تلخی همراه بوده است.اغتشاشات امروزبه نام چهلم مرحومه مهسا امینی بود و برخی با دستاویز قرار دادن این مساله اقدام به سردادن شعارهای هنجارشکنانه دادند .
رسانه های ضد انقلاب برای چهارشنبه فراخوان‌های پرحجمی را برای ساعت ۱۲ در رسانه‌های خود منتشر کرده بودند.
مشاهدات میدانی خبرنگار اعزامی آیرال نشان می‌دهد این اغتشاشات درخیابان شریعتی بدین شرح بود:
دو گروه با تعداد نفرات محدودپای کوبان دردوطرف خیابان شعارهای هنجارشکنانه سرمیدادند که نهایتا دوگروه تبدیل به یک گروه شدند و به سمت پل صدر حرکت کردند این جمعیت که تعدادشان بیشتر از صدنفر نمیشد و غالبا زن و دختران جوان بودند .
دراین میان از ایجاد رعب و وحشت برای مردم عادی هم چشم پوشی نکردند.
این در حالی بود که مردم عادی از وحشت این رفتارها در گوشه‌ای از خیابان ایستاده بودند تا با کم شدن این رفتارها به سمت محل زندگی خود حرکت کنند، وحشتی که برای عده‌ای اهمیت نداشت نیروهای بسیج در آن سوی خیابان مردم عادی را هدایت میکردند که ازفضای اغتشاش و آسیب احتمالی محفوظ بمانند .
اغتشاش گران با دیدن نیروهای امنیتی درمقابل پمپ بنزین ایستادند و به طرف شریعتی برگشتند و این برگشت با تهاجم ورفتارهای هیجانی همراه شد .
این مسأله باعث شد پلیس وارد عمل شده و با گازاشک آور تجمع را متفرق کند، با این کار اغتشاشگران به داخل کوچه‌های محله و ساختمان های اداری وداروخانه ها ومغازه ها پراکنده شدند. بعد ازارامش نسبی وپراکنده شدن افراد درگروههای پنج نفره ودو نفره به صورت لکه ای وپراکنده به سمت پل صدر حرکت کردند و شعارهای انفرادی ساختارشکنانه سر میدادند .
این آشوب تا حوالی ساعت دوازده شب ادامه داشت .
دوتن از اغتشاش گران خانم که در کنار پل صدر ایستاده بودند به خبرنگار اعزامی آیرال شال مشکی دادند و گفتند که رنگ مشکی به خاطر این است که شناسایی نشویم این دختران در کیفشان باخود آبلیمو به همراه داشتند و مدعی بودند این آبلیمو برای گاز اشک آور مفید است .
گزارش پریناز مهاجرانی
تصاویر بارگزاری خواهدشد ادامه دارد ….

توسط سردبیر

نظر برای “گزارش میدانی ازاغتشاشات چهلم مهسا امینی خیابان شریعتی تهران”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.