ماه: خرداد 1403

تجلیل ستاد فرماندهی نیروهای مسلح از موتور سواران

آیرال: تجلیل ستاد فرماندهی نیروهای مسلح از موتورسوارانی که به محل سانحه بالگرد رییس جمهور رسیدند ▫️ستاد فرماندهی نیروهای مسلح…