آیرال خبر،اصولاً آخرالزمان و پایان دنیا و باور این پدیده، مبنی بر یک الگوی دیرینه مشترک بشری است که در ضمیر ناخودآگاه آحاد بشر نهادینه شده است. چگونه می‌توانیم بپذیریم که این دنیا همین ‌طور پیش برود و به پایان نرسد؟

به همین دلیل برای این پایان دوست داریم که تصویر ارائه کنیم. قرائت‌های مختلفی را در حوزه هنر، ادبیات و کتب دینی نسبت به آخرالزمان برای ما ترسیم کرده‌اند و در اساطیر ملل متعدد هم نقاط مشترکی که می‌توانیم بیابیم چند تا بیشتر نیست. یکی از آن چند تا، آغاز آفرینش و پایان عمر دنیاست. قصه‌ای که تقریباً در اکثر قریب به اتفاق اساطیر ملل یافت می‌شود و همین نشان می‌دهد که ما ناگزیریم به آخرالزمان به عنوان یک سوژه مستتر در ضمیر ناخودآگاه، جمعی بشر بپردازیم. خصوصاً که اگر برای مخاطب بار محتوایی و معنایی و سیاسی هم داشته باشد و هالیوود در واقع با این رویکرد به سراغ آخرالزمان رفته است. چون اولاً پدیده‌ای جذاب است. آنچه که نیامده و پیشگویی می‌شود همیشه برای انسان جذاب است. دیگر اینکه روایت‌های متعدد و متفاوتی نسبت به این پدیده می‌توانست اتخاذ کند و این تعدد روایت‌ها باعث می‌شد آن افکاری که اتاق فکر هالیوود تولید کرده بود خیلی راحت و از طرق متفاوت به مخاطب منتقل شود. به نوعی موضوع آخرالزمان این توان را داشت که دستمایه اتاق فکر هالیوود قرار بگیرد و در جهت ترویج غیرمستقیم مفاهیمی که به گونه‌ای صهیونیزم بین‌الملل پیجوی آن بود به کار رود.
هالیوود که به تأثیر تصویر در فرهنگ سازی و تغییر مبانی فکری و اعتقادی جوامع ایمان آورده بود، با قدرت دست به کار شده شروع به ساخت و تهیه فیلم‌هایی کرد که به نوعی به آخرالزمان و ظهور منجی می‌پرداخت، و از آن پس بود که هالیوود توجهش بیش از پیش به مسئله منجی جلب شده اهمیت آن را درک کرد. یکی از شعارهایشان این است: اگر بتوانید آینده را پیش بینی کنید، خودتان هم می‌توانید آن را بسازید؛ در سال ۱۹۸۱، با حمایت کمپانی برادران وارنر فیلمی ۸۴ دقیقه‌ای درباره «پیشگویی‌های نوستراداموس» عرضه کردند. «در این فیلم، نوستراداموس در مقام پیشگویی بزرگ جلوه‌گر می‌شود. طبق این پیشگویی‌ها ایران و جهان اسلام با کشورهای کمونیستی متحد خواهند شد و در سال ۱۹۹۹ میلادی ایالات متحده آمریکا را آماج حمله اتمی قرار خواهند داد». او در این فیلم منجی را کسی معرفی کرد که نام آخرین پیامبر را برخود دارد و مسلمان است، این فیلم ظهور مصلح را به عنوان دشمن بشریت و آزادی مطرح می‌کند، و تاییدکننده دیدگاه غرب و بویژه گروههای مذهبی ایوانجلیست و صهیونیستی می‌شود که اسلام گرایی را یک عامل خطرناک برای جهان غرب و دنیای سرمایه‌داری میداند. در واقع قصد نهایی فیلم ترساندن مردم جهان از رشد و نفوذ اسلام و گسترش آن در جهان است و [از همین رو] ظهور مصلح بزرگ و موعود اسلام را با جنگ و خونریزی و پایان صلح و آرامش در جهان میداند،ودرآخر می گوید: پس مابایدآینده را به نفع خود مان با چاره اندیشی وآینده نگری تغییردهیم.

یادداشت 95/1/19

علی اصغرگلبازجدی

انتهای پیام /

کدخبر110731

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.