معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی از تشدید اقدامات نظارتی بر پارکینگ‌های عمومی و سوله‌های نگهداری خودرو خبر داد.

توسط تحریریه