پس از مشکوک بودن تست کرونای ۴ بازیکن تراکتور، امروز آن‌ها بار دیگر تست خواهند داد تا تکلیف تمرینات این تیم مشخص شود.

توسط تحریریه