۲ شهروند گرفتار در پرتگاه کوه عون بن علی تبریز نجات یافتند.

توسط تحریریه