دسته: تهران

رئیسی در جمع مردم شهرستان ری: مشکلی در ذخایر ارزی نداریم و نخواهیم داشت/آینده معیشت و سفره مردم را روشن می‌بینیم

مشکلی در ذخایر ارزی نداریم و نخواهیم داشت/آینده معیشت و سفره مردم را روشن می‌بینیم رئیس جمهور گفت: بارها گفته‌ایم…