پیرمرد ۷۳ ساله‌ ناآشنا به فنون شنا، با ورود به داخل دریاچه ارومیه در محدوده شهرستان اسکو، جان خود را از دست داد.

توسط سردبیر