معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: مکان‌های عمومی استان باید از ۵۰ درصد ظرفیت خود استفاده کنند.

توسط modireit