مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز جزئیات رها شدن دارو‌های تاریخ گذشته در تبریز را تشریح کرد.

توسط سردبیر