۷۰ میلیارد ریال کالای قاچاق از ابتدای امسال تاکنون در شهرستان مراغه کشف شد.

توسط سردبیر