نویسنده: سردبیر

اتحادیه دو و میدانی آسیا، 15 ورزشکار ایران را به مسابقات جایزه بزرگ آسیا در تایلند دعوت کرد و “سجاد هاشمی” دونده تبریزی نیز به جایزه بزرگ آسیا دعوت شد.

به گزارش آیرال خبر منطقه آذربایجان شرقی، رقابت های جایزه بزرگ آسیا در سه شهر بانکوک (اول تیر)، پاتوم تانی…