دسته: آرشیو نشریه سراسری تبریز بیدار

🔴 ضرغامی: به نظر می‌رسد راهبرد «اصالت برائت» جایگزین رویه‌ی پرانتقاد «عدم احراز» خواهد شد

آیرال: 🔴 ضرغامی: به نظر می‌رسد راهبرد «اصالت برائت» جایگزین رویه‌ی پرانتقاد «عدم احراز» خواهد شد خانه

برگزاری مراسم پنجمین سال انتشار نشریه سراسری تبریز بیدار

آیرال  خبر_ پنجمین مراسم سالگرد انتشار ماهنامه تبریز بیدار برگزار شد در این مراسم، پریناز مهاجرانی اسبلی طی سخنانی با…