دسته: تهران

خانه اندیشمندان علوم انسانی، فضای اشتراکی می‌شود / به دنبال تخریب خانه نیستیم

معاون اجتماعی شهرداری تهران اعلام کرد که همچنان قائل به حمایت مالی از خانه اندیشمندان علوم انسانی هستیم. آیرال امین…