دسته: علمی

استفاده از پهپاد در ماموریت های نوروزی پلیس

آیرال: استفاده از پهپاد در ماموریت‌های نوروزی پلیس رادان، فرمانده کل انتظامی کشور: ▫️با هدف های مشخص شده در ماموریت…