دسته: گالری

به مناسبت روز قلم انجمن صنفی روزنامه نگاران از نویسندگان اهل قلم تجلیل کرد

به مناسبت روز قلم انجمن صنفی روزنامه نگاران از نویسندگان اهل قلم تجلیل کرد دراین مراسم ازصاحب امتیاز آیرال پریناز…

دفاع قاطع صباغیان ازدکتر بیگی و انتقاد ازقالیباف نسبت به قطع بودن میکروفون دکتر احمد علی ضا بیگی

دفاع قاطع صباغیان ازدکتر بیگی و انتقاد ازقالیباف نسبت به قطع بودن میکروفون دکتر احمد علی ضا بیگی به گزارش…

به_چه_رأی_داده‌اید؟| از بررسی مداوم وضعیت دارویی کشور تا بررسی مشکلات تخصص ارز برای واردات دارو

به_چه_رأی_داده‌اید؟| از بررسی مداوم وضعیت دارویی کشور تا بررسی مشکلات تخصص ارز برای واردات دارو کمیسیون بهداشت مجلس در یک…