دسته: گالری

خروش انقلابی مردم تبریز در محکومیت حادثه تروریستی شیراز

به نقل ازمهر آیرال خبر،این راهپیمایی که بعد از اقامه نماز جمعه از مصلی امام خمینی (ره) تا میدان ساعت…

گزارش میدانی ازاغتشاشات چهلم مهسا امینی خیابان شریعتی تهران

ازاعتراضاتی که پس از درگذشت مهسا امینی آغاز شد، حدود چهل روز می‌گذرد؛ اعتراضاتی که در برخی شهر‌ها با پیامد‌های…

هشتمین اثر پرینازمهاجرانی اسبلی با عنوان ⭕️مدیریت رسانه ؛ رسانه دینی ،دینی رسانه ای توسط انتشارات آتی نگر صدرا منتشر شد .

⭕️هشتمین اثر پرینازمهاجرانی اسبلی با عنوان ⭕️مدیریت رسانه ؛ رسانه دینی ،دینی رسانه ای توسط انتشارات آتی نگر صدرا منتشر…

تجلیل از پری ناز مهاجرانی اسبلی به عنوان بانوی کارآفرین برتر آذربایجان و دریافت نشان سرباز صلح آذربایجان

تجلیل از پری ناز مهاجرانی اسبلی به عنوان بانوی کارآفرین برتر آذربایجان و دریافت نشان سرباز صلح آذربایجان مسوول راهبردی…

هفتمین اثر پرینازمهاجرانی اسبلی باعنوان پلورالیسم دینی درکمترازدوماه به چاپ دوم رسید

هفتمین اثر پرینازمهاجرانی اسبلی باعنوان پلورالیسم دینی درکمترازدوماه به چاپ دوم رسید اهدا کتاب پلورالیسم دینی به استاندار آذربایجان شرقی…