دسته: مذهبی

پیام قدردانی جامعه اسلامی کارگران استان آذربایجان شرقی

آیرال: پیام قدرانی جامعه اسلامی کارگران استان آذربایجان شرقی از حضور حماسی مردم در مراسم با شکوه تشییع و وداع…