آیرال خبر،در نشست مشترک با هدف بررسی کمی و کیفی اجرای پروژه های ملی در آذربایجان شرقی و بستر سازی برای تعامل پیوسته بین مدیران اجرایی آذربایجان شرقی با هدف سرعت بخشیدن به اجرای پروژه های فرهنگی و تاریخی برگزار شد.
به گزارش آ یرال خبر به نقل اروابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در این نشست محمد رضا کارگر موفقیت سیاست های کلان در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی را منوط به تغییر نگاه مردم نسبت به این بخش از فرهنگ و تاریخ کشور عنوان کرد و افزود: ارتقا آگاهی از هویت تاریخی موجب انسجام و همبستگی برای حفاظت از این داشته های فرهنگی می شود.
وی در این نشست ضمن قدردانی از تلاش های معاونت عمرانی استانداری برای آزاد سازی محوطه موزه قاجار تبریز آن را نشان دهنده بالندگی فکری مدیران اجرایی استان دانست.
مدیر کل امور موزه ها و اموال منقول تاریخی- فرهنگی کشور، تبریز را شهری با توسعه همگون توصیف کرد که مقتدرانه به حرکت خود در مسیر توسعه ادامه می دهد و تعصب و غیرتمندی مردم این شهر برای حفاظت از داشته های تاریخی در کنار تلاش برای توسعه، الگویی برای سایر شهرها است.
وی قدمت یک شهر را عامل ارزشمندی برای هویت تاریخی آن دانست و افزود: تبریز از نظر تاریخی یکی از با هویت ترین شهرهای کشور است.
مدیر کل امور موزه های کشور با تصریح اهمیت جایگاه موزه ها در عصر کنونی گفت: توسعه به معنی ساخته شدن شهر های جدید نیست، ارزشمندی و توسعه یک شهر در قدمت، تاریخ، بنیاد های فرهنگی و هویت آن خلاصه می شود و در این میان موزه ها عامل و محصول توسعه هستند.
وی موزه را راه ارتباطی نسل فردا با تاریخ و هویت گذشته دانست و اظهار کرد: موزه ها در خدمت مدیریت شهری برای توسعه فرهنگی هستند.
محمد رضا کارگر با بیان اینکه در حال حاضر دو پروژه ملی، موزه منطقه ای و موزه فرش در تبریز در حال احداث است اذعان داشت در حق تبریز کم لطفی شده و تعداد بیشتری از پروژه های ملی در حوزه میراث فرهنگی در این شهر مورد انتظار بود افزود: خوشبختانه به سرعت در حال جبران این کمبود هستیم.
مدیر کل امور موزه ها و اموال منقول تاریخی- فرهنگی کشور بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از میراث فرهنگی تاکید کرد و گفت: همه مردم و ادارات باید خود را در این زمینه سهیم بدانند چراکه همه ما در یک جهت و مسیر گام بر می داریم.
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست اولین شرط در مدیریت موفق شهری را همراهی و همفکری مدیران شهری عنوان کرد و تصریح کرد: تغییر نگاه مدیران در مدیریت شهری مقدم بر تغییر نگاه مردم است.
محمد صادق پور مهدی با انتقاد از نگرش و رویکرد جزیره ای و بخشی نگری در مدیریت اجرایی شهر بر همسویی و تعامل نزدیک مدیران شهری در ابعاد مختلف اجرایی و مدیریتی شهر خصوصا در بخش فرهنگی و حفاظت از میراث فرهنگی تاکیدکرد.

فرهنگی 94/8/16

کدخبر110245

خبرنگار125
انتهای پیام/

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.