آیرال خبر،دکتر مهدی یوسفی شهردار منطقۀ یک تبریز با اعلام مطلب فوق گفت: پروژه های مشارکتی در بعد سرمایه گذاری پتانسیل بالای  این منطقۀ را نشان می دهد و این مهم عامل اصلی رشد وتوسعه متوازن شهری بوده وپیشرفت همه جانبه را در این منطقه به دنبال خواهد داشت.

آیرال خبر،شهردار منطقۀ یک تبریز گفت: برج مرکز تجارت جهانی در منطقۀ ولیعصر یکی از پروژه های مشارکتی و تجاری در منطقۀ یک بوده وبه جهت واقع شدن تبریز در شاهراه جادۀ ابریشم وبه لحاظ پیشینۀ تاریخی موجب حضور سرمایه گذاران و صاحبان صنایع وکارخانجات بوده و رشد وشکوفائی و توسعه منطقه یک را در پی خواهد داشت.

دکتر یوسفی افزود:شهرداری منطقۀ یک مجری برخی از پروژه های مشارکتی وخدماتی کلیدی در سطح تبریز بوده و با عنایت به  تداوم سیاستهای عمرانی و خدماتی در جهت رشد وبالندگی منطقه گامهای اساسی برداشته شده که برج مرکز تجارت جهانی با تمامی امکانات رفاهی، خدماتی و آموزشی وتجاری یکی از پروژه های بنام استان در این منطقه واقع شده و با بهره برداری کامل از این مجموعه شاهد توسعه و رشد و آبادانی وحضور چشمگیر سرمایه گذاران در این منطقه خواهیم بود. شهردار منطقه یک تبریز ادامه داد :اجرای دقیق وصحیح پروژه های مشارکتی وتسریع در اتمام پروژه های عمرانی ضمن رعایت دقیق استانداردهای لازم جزء اولویت های اساسی در حوزۀ عمرانی وخدماتی بوده وتوسعه شهری لازمه توجه ویژه همراه با برنامه ریزی صحیح و مدون جهت نیل به آرمانشهری آباد است.

شهردار منطقه یک تبریز با اشاره به پتانسیل فوق العادۀ این منطقه در حوزه سرمایه گذاری عنوان نمود: با توجه به اجرای سیاستهای کلان شهرداری و تاکید شهردار محترم وهمچنین برنامه های آتی شورای محترم شهر، این منطقه به لحاظ برخورداری از امکانات مناسب و زیرساخت های اساسی توسعۀ شهری از پتانسیل فوق العاده ای در بخش سرمایه پذیری وسرمایه گذاری واجرای پروژه های مشارکتی و دخیل نمودن بخش خصوصی در اجرای طرحهای کلیدی عمرانی، تجاری برخوردار بوده ودر همین راستا کلیۀ تلاش خود را در جهت جذب مشارکت بخش  خصوصی وبسترسازی وحمایت از سرمایه گذاران را سر لوحۀ کاری خود قرار خواهیم داد.

دکتر یوسفی در پایان از شهروندان وافراد توانمند وهمچنین فعالین بخش خصوصی برای حضور در پروژه مشارکتی وسرمایه گذاری در این منطقه با توجه به فاکتورهای اساسی توسعۀ متوازن شهری وظرفیت های بالقوه سرمایه گذاری و توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاران دعوت نموده واز مشوق های متعدد در حوزه اجرائی وسرمایه گذاری و سیاست های حمایتی بخش خصوصی در این منطقه خبر داد. شایان ذکر است در حال حاضر چندین پروژه کلان تجاری خدماتی از جمله مجتمع تجاری اطلس – برج مرکز تجارت جهانی و چندین طرح عمرانی در سطح منطقه به مرحلۀ اجرا درآمده است.

اجتماعی 94/10/5

کدخبر110412

خبرنگار125

انتهای پیام/

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.