استاد جواد سقای سعیدی :
پـس از سـالها پرسـه زدن در کوچـه های بن بـستِ اصول گرایی و اصلاح طلبی ، زمان حاکمیت باورها و خـواسـت های به حق مردم در نـظام قانونگذاری کشور فرارسیده است. با نقش ِدستهای خود در معابر و دیوارهای شهر به نهضت حاکمیت مردم بپیوندید.4

یادداشت ۹۴/12/۰6

کدخبر 110614

خبرنگار 126

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.