آیرال خبر،اینکه رهبر معظم انقلاب رای نیاوردن حضرات آیات یزدی و مصباح را برای مجلس خبرگان خسارت دانستند، از یک بعد تکریم این علماست و از بعد مهمتر نوعی نقد به انتخاب مردم است. رای مردم محترم و معتبر است به این معنا که نباید با نپذیرفتن نتایج نانجیبی کرد، ولی آیا رای مردم را نمی شود نقد کرد؟ آیا باید چاپلوسانه همیشه انتخاب مردم را صحیح دانست؟ آیا نقد رای، نوعی زمینه سازی برای رشد سیاسی نیست؟

رفتار رهبری، پیش و پس از انتخابات مبتنی بر دوراندیشی و اصالت انقلابی بود نه حسابگرانه و فرصت طلبانه. حتماً کسانی هستند که به ایشان توصیه کنند با این دست مواضع ممکن است گروهی از جایگاه رهبری دلخور شوند ولی نکته این است که ایشان همچنان به عنوان یک انقلابی عمل می کنند نه یک دیپلمات.

هم باید خط تمایز انگلیسی از غیر انگلیسی بنانهاده می شد و هم اکنون پس از انتخابات نوع عملکرد گروهی از رای دهندگان نقد شود. رهبری کارش تلاش برای رای آوردن یا نیاوردن یک جناح نیست، بلکه اثر اصلی کار ولایت، اثر تربیتی و رشد آگاهی و تشخیص است.

سیاسی94/12/22

کدخبر110714

خبرنگار125

انتهای پیام/

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.