آیرال خبر،بدون تردید ریشه و عامل اصلی قاچاق مواد مخدر و پولشویی در جهان ، اقتصادی است و اگر در مواردی ، عوامل سیاسی و … داشته باشد باز هم باید ریشه های اصلی را در انگیزه های اقتصادی جست و جو کرد.

 اهم آسیب های قاچاق مواد مخدر و پولشویی

آسیب های اقتصادی : علاوه بر هزینه های هنگفتی که تهیه ی مواد مخدر از منابع غیرقانونی و قاچاق آن ، برای قاچاق چی دارد و باعث می شود که سرمایه برای انجام کارهای مشروع و مفید به کار گرفته نشود و به اقتصاد ملی از این جهت لطمه وارد آید، درآمد و پول های حاصل از قاچاق مواد مخدر آلوده است و باید شست و شو گردد که «فرایند پولشویی »، به طور اجمال زیان های اقتصادی به شرح زیر دارد. پولشویی فرآیند گسترده ای است که برآورد حجم آن بسیار مشکل است ، از این رو کوشش دولت را برای مدیریت اقتصاد کشور با مشکل جدی روبه رو می کند. افرایش پولشویی مستلزم کاهش تقاضای پول از بانک های معتبر قانونی و رکود فعالیت بانک هاست . از آن جا که پولشویی و فعالیت های مجرمانه منجر به تغییر جهت درآمد از سرمایه گذاری های بلندمدت به سوی سرمایه گذاری های پرخطر و پربازده کوتاه مدت در بخش تجاری می شود و در این بخش فرار مالیاتی رایج است ، اثرات زیان باری بر اقتصاد کلان و برنامه ریزی های درازمدت ملی خواهد داشت . پولشویی آثار زیان بار غیرمستقیمی هم دارد، زیرا داد و ستدهای غیرقانونی ، بازدارنده ی مبادلات ِ قانونی نیز هستند. برای مثال : داد و ستدهای ارزی قانونی براثر آن که با پولشویی ممکن است همراه شود، مطلوبیت ندارد. مهم تر از آن ، مبادلات زیرزمینی و فساد مالی ، از اطمینان و اعتماد به بازار و سازکارهای آن می کاهد. گفته می شود در برخی از کشورها مانده انباشته ی دارایی های شسته شده ، بیش از سرمایه های جاری قانونی است . در نتیجه ، بی ثباتی اقتصادی را افزایش می دهد. براثر افزایش پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش می یابد. پولشویی در کشورهای در حال توسعه ، مانع ورود آن ها به جرگه کشورهای توسعه یافته می شود و دست یابی آن ها را به توسعه ی پایدار مشکل خواهد کرد.

آسیب های اجتماعی : برای بیان آسیب های اجتماعی که قاچاق و عرضه ی مواد مخدر به ارزش های اجتماعی (اعم از ارزش های فرهنگی ، امنیتی ، مذهبی و اخلاقی ) وارد می کند. باید به رابطه ی معنادارِ قاچاق مواد مخدر با ارتکاب دیگر جرایم و رفتارهای ناهنجار اجتماعی توجه شود، این رابطه ی معنادار، در تمام تحقیقات انجام شده ی ملی ، فراملی ، سیاست جنایی تمام کشورها و اسناد بین المللی تأیید گردیده است . لذا در ایران در سال ۱۲۸۹ (دوره ی دوم قانونگذاری ) قانون «تحدید تریاک » تصویب شد که قاچاق تریاک جرم شناخته شد و مصرف آن را ممنوع کردند. علاوه بر قوانین داخلی کشورها، در کنوانسیون های بین المللی معتبر هم ، قاچاق مواد مخدر را اوایل قرن بیستم میلادی جرم شناخته اند. در این امر که قاچاق مواد مخدر علاوه بر آن که جرم است جرم زا هم می باشد و باعث آسیب دیدن بسیاری از ارزش های اجتماعی می شود. کسی (حتی قاچاق چی مواد مخدر) تردید ندارد. چه بسیار جنایات و ناهنجاری های اجتماعی که از آثار تبعی قاچاق مواد مخدر است از قبیل قتل ، جرح و آدم ربایی …; برای مثال در کشور ما متجاوز ۳۵۰۰ مأمور مبارزِ با قاچاق مواد مخدر در درگیری با قاچاق چیان ظرف ۲۷ سال گذشته به شهادت رسیده اند و تعداد بالنسبه زیادی هم معلول شده اند، بدیهی است که تعداد زیادی از قاچاق چیان هم در درگیری ها کشته و معلول و یا به حکم دادگاه ها اعدام و یا زندانی گردیده و اموال آن ها مصادره شده است . چه بسیار افرادی که در دام این قاچاق چیان اسیر اعتیاد به مواد مخدر شده اند و براثر اعتیاد، مرتکب انواع بزه ها و ناهنجارهای اجتماعی گردیده اند. مجموع افراد و اعضای خانواده هایی که در کشورمان به نحوی از مواد مخدر رنج می برند. متجاوز از ۲۰ میلیون نفر بیشترند و این به معنای آن است که قاچاق مواد مخدر قریب یک سوم از افراد جامعه را وامی دارد تا به ارزش های اجتماعی آسیب وارد کنند.

یادداشت 95/1/13

رحیم کاری نو

کدخبر110734

انتهای پیام /

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.