جلسه شورای شهر تبریز

آیرال خبر- رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری تبریز به تصویب شورای اسلامی شهر تبریز رسید.

به گزارش آیرال خبر به نقل از  شهریار، شکور اکبرنژاد گفت: تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری تبریز بعد از بررسی در کمیسیون های هفتگانه شورای اسلامی شهر تبریز و برگزاری دهها جلسات کاری کارشناسی به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تبریز رسید.

وی ادامه داد: از شاخصه های اساسی تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۹۸، شفاف سازی، ساده گویی، مستند سازی عناوین و تعاریف، حذف پیچیدگی جداول و فرمول های محاسبه عوارض، ارائه تسهیلات مناسب در بافت های ناکارآمد و رعایت برخی آراء هیات عمومی دیوان است.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: تعرفه عوارض محلی سال ۹۸ پس از تصویب توسط شورای اسلامی شهر تبریز برای تایید به فرمانداری شهرستان تبریز ارجاع داده شده است که پس از تایید نهایی توسط فرماندار شهرستان تبریز جهت اطلاع عموم شهروندان تبریزی منتشر می شود.

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.