شهردار تبریز

آیرال خبر- شهردار تبریز با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور و با تاکید بر اینکه در جنگ اقتصادی هستیم، گفت: ما در این شرایط سخت اقتصادی، شهر فروشی نکردیم.

به گزارش آیرال خبر به نقل از شهریار، ایرج شهین باهر در جلسه شورای مدیران شهرداری تبریز با تاکید بر اینکه مدیریت در این شرایط سخت اقتصادی هنر است، ادامه داد: مهم این است که در کمبودها و شرایط سخت مدیران بتوانند مدیریت خوبی داشته باشند.

وی افزود: در این شرایط سخت اقتصادی شهر فروشی نکردیم، با اینکه می توانستیم این کار را برای تامین درآمد بیشتر انجام دهیم ولی هرگز شهر فروشی نکردیم.

شهردار تبریز به افزایش درآمد شهرداری تبریز طی سال جاری نسبت به سال ۹۶ نیز اشاره کرد و افزود: همچنین در سال ۹۷ هزینه های جاری شهرداری تبریز علی رغم افزایش قیمت اقلام خریداری شده، کاهش یافته است.

وی گفت: شهرداری تبریز در این شرایط اقتصادی کمترین مشکل را در پرداخت حقوق نیروی انسانی و کارکنان بین سایر شهرها داشته است.

وی سپس با تاکید بر اینکه در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم، ادامه داد: در این شرایط اقتصادی پرداخت حقوق خود یک هنر است و این درحالیست که اکثر پرداخت های حقوق شهرداری برای تمیزی و حوزه خدمات شهری است.

شهین باهر افزود: علی رغم محدودیت ها در سال ۹۷ کارهای بزرگی انجام شد، در سال جاری ما توجه ویژه ای به تکمیل پروژه های نیمه تمام داشتیم که تکمیل پروژه میدان آذربایجان، احداث پارک های محله ای و میادین ورزشی، مسیرگشایی ها در مناطق مختلف و تکمیل زیرساخت ها از جمله این پروژه ها بود.

وی در خصوص رویکردهای شهرداری تبریز در سال آینده نیز گفت: باید بتوانیم در سال آینده نیز طبق برنامه و بودجه پیش بینی شده حرکت کنیم و در کنار اجرای چند پروژه بزرگ و کلیدی طرح های نیمه تمام را نیز به سرانجام برسانیم.

شهردار تبریز بر ضرورت رعایت عدالت در پرداخت مطالبات پیمانکاران نیز تاکید کرد و گفت: تدابیری باید اتخاذ گردد که در پرداخت بدهی های شهرداری عدالت رعایت شود.

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.