زیباسازی

آیرال خبر- مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تبریز بر لزوم تلفیق طرح های زیباسازی با طرح های فضای سبز در المان های نوروزی تاکید کرد.

به گزارش آیرال خبر به نقل از شهریار و امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تبریز، در دومین جلسه طراحی المان های نوروزی و مناسبتی که با حضور مدیرعامل سازمان و تعدادی از مدیران حوزه های زیباسازی و فضای سبز برگزار شد، علی مدبر با اشاره به لزوم دقت در مکان یابی المان ها، اظهار داشت: مکان یابی المان ها بیش از هرکاری اولویت دارد؛ چرا که طراحی المان ها باید بر اساس فضای موجود و موقعیت منطقه صورت گیرد.

وی ادامه داد: در این زمینه، باید از مدیران زیباسازی و فضای سبز مناطق نیز کمک گرفته و با اشرافی که آنها در خصوص حوزه استحفاظی خود دارند، انتخاب مکان دقیق تر انجام شود.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تبریز همچنین تصریح کرد: در خصوص مکان یابی نصب المان ها، تعیین یک مجموعه هدف لازم است تا انسجام و برنامه ریزی دقیق تری برای طراحی داشته باشیم.

مدبر در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت زیبایی المان های شهری تاکید کرد و گفت: المان ها در وهله اول با زیبایی ظاهری خود توجه بیننده را جلب می کنند و دریافت مفهوم و پیام، در مرتبه بعدی قرار دارد؛ بنابراین ضروری است که تمامی المان های نوروزی با تلفیقی از طرحهای زیباسازی و فضای سبز طراحی و اجرا شوند.

وی، بار دیگر بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های هنری، سنتی، اجتماعی و سیاسی تبریز تاکید کرده و اعلام کرد: فرهنگ و هنر، بخش جدانشدنی تبریز است و این ظرفیت، زمانی که به فرهنگ ایثار و شهادت، حضور بزرگان علمی، ادبی و مذهبی این شهر و داشته های تاریخی تبریز و آذربایجان مزین شود، گنجینه ای عظیم را پدید می آورد و ما به عنوان غنی ترین منبع فرهنگی و هنری، می توانیم در هر زمینه ای از حوزه سیما، منظر و فضای سبز شهری از آن استفاده کنیم.

مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری تبریز اضافه کرد: هنرمندان عزیز و تمامی شهروندان نیز در هر قشر و طبقه ای و با هر شغلی، می توانند ما را ادر اجرای هرچه بهتر طرح های نوروزی یاری دهند.

مدبر همچنین اعلام کرد که طرحهای نورپردازی موجود در سطح شهر، مورد بازبینی، تعمیر و بازسازی قرار می گیرند.

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.