زوائد بصری

آیرال خبر- توجه به اصول زیباسازی و حذف زوائد بصری یکی از موارد مدنظر سازمان ترافیک شهرداری تبریز در اجرای طرح های ترافیکی و به ویژه طراحی و نصب علایم راهنمایی و ترافیکی به شمار می رود.

به گزارش آیرال خبر، اصغر آدی بیگ، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در گفتگو با شهریار با اشاره به مدنظر قرار دادن اصول زیباسازی در اجرای طرح های ترافیکی، گفت: سازمان ترافیک شهرداری تبریز در اجرای طرح های ترافیکی و به ویژه طراحی و نصب علایم راهنمایی و ترافیکی، اصول زیباسازی را مدنظر قرار دهد و برای تحقق این امر، حذف المان های زائد ترافیکی از سطح شهر توسط عوامل سازمان آغاز شده و در این زمینه، میادین در اولویت قرار دارند.

وی ادامه داد: سازمان ترافیک برای حصول نتیجه هرچه بهتر، معابر موجود در سطح شهر را بر اساس نیاز و موقعیت خود دسته بندی کرده و هر منطقه را به نسبت جمعیت و مساحت، از نظر علایم ترافیکی مورد بازبینی قرار می دهد.

آدی بیگ عنوان کرد: از تعدادی از ادارات و نهادهای شهر دعوت به همکاری شده تا هنگام اجرای طرح های خود، اصول ترافیک و زیباسازی را نیز مدنظر قرار دهند.

وی همچنین با اعلام اینکه مقرر شده تا تمامی تابلوها و علایم ترافیکی نصب شده در سطح شهر ساماندهی شود، یادآور شد: از مدیران سازمان زیباسازی درخواست می کنم که برای نصب تمامی تابلوها مجوز ترافیکی درخواست کنند. درغیر این صورت، مسئولیت بروز هر گونه حادثه ای که از نصب تابلوهای بدون مجوز ترافیکی حاصل شود، بر عهده نصب کننده است.

مدیرعامل سازمان ترافیک، در عین حال بر اهمیت ساماندهی میادین اشاره کرد و گفت: تعداد اندکی میدان در تبریز وجود دارد که امیدواریم با انجام ساماندهی تابلوها، ضمن حفظ زیبایی های میادین، زواید بصری را نیز حذف کنیم.

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.