عتیق

آیرال خبر- اهمیت توجه به مشارکت همه جانبه برای توسعه اقتصادی شهر دیگر شعار نیست بلکه یک الزام و ضرورت است. شاید روزگاری درآمدهای ما کفاف امورات جاری را می داد اما اکنون ورق برگشته است و توسعه پایدار اقتصادی شهر مشارکت کننده و سرمایه گذار می طلبد. جالب اینکه با حضور بخش خصوصی و مشارکت سرمایه گذار امورات مردم توسط خود مردم اداره می شود و کارشناسان معتقدند اینک زمان آن فرا رسیده است چرخه اقتصادی شهر با مشارکت شهروندان و سرمایه گذاران بهتر بچرخد.

به گزارش آیرال خبر به نقل از شهریار،  حضور سرمایه گذاران علاوه بر گردش سرمایه در شهر حس مسوولیت پذیری را هم بالا می برد بعبارتی اگر منافع سرمایه گذار، ارایه خدمات را ایجاب کند؛ به تبع آن در طی مسیر مشارکت، تکریم مشتری و استفاده بهینه و حتی نگهداری زیرساخت ها و ابزار خدمات از اولویت ها محسوب می شود و از طرفی همین مسوولیت پذیری است که با تمام کاستی ها سرمایه گذاران را مجاب می کند تا به نفع شهر داشته و سرمایه خود را صرف آبادانی شهر کنند.

ما در روند سرمایه گذاری به پدیده اجتماعی مشارکت می رسیم؛ که اگر با ضابطه و قانونمندی عجین شده باشد واقعیت توسعه پایدار شهر را رقم خواهد شد. واگذاری مسئولیت ها به بخش خصوصی و نظارت بر انجام امور در جذب سرمایه و مشارکت های مردمی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر کل اقتصاد شهری و حتی منطقه خواهد داشت و  نشانه و مولفه‌ مهم توسعه پایدار شهری است. با ایجاد فضای اقتصادی مطمئن و ثبات آفرین در عرصه مشارکتهای اقتصادی، شهر در عرصه های مختلف سرمایه گذاری به خود تکانی خواهد داد و در سرانه درآمدی هر شهروند بی تاثیر نخواهد بود.

در چند سال اخیر بسته های تشویقی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن منافع اقتصادی سرمایه گذاران تهیه و مورد استقبال قرار گرفته است و  سعی مجموعه مدیریت شهری ترسیم افق های مناسب برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این شهر جاده ابریشمی است. این اتفاق در راستای تلاش هایی صورت می گیرد که مشارکت کنندگان در طرح های سودآوری سهیم شوند و از طرفی با تامین منافع مشترک در عرصه توسعه پایدار اقتصاد شهری خوش بدرخشند.

ما اگر خواهان توسعه و رونق اقتصادی در شهر هستیم بایستی با توجه به شرایط موجود در شهر توسط کارشناسان و مهمتر خود سرمایه گذاران فرصتهای سرمایه گذاری را شناسایی و در جهت جذب مشارکت های بیشتر اقدام کنیم. امروزه برنامه ریزی و ساماندهی امور مربوط به سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی با طرح های سود آوری عجین شده است  و از سویی تغییر نگرش مدیران مجموعه شهری پیرامون موضوع سرمایه گذاری باعث شده تا  نگاه مدیریتی کوتاه مدت به مقوله درآمدزایی به چشم انداز بلند مدت توسعه پایدار اقتصادی تغییر کند و از طریق داشته ها و امکانات موجود در شهر به درآمد پایدار و مشارکت های بخش های مختلف خصوصی و نهادهای سرمایه گذاری با نگاهی علمی تر توجه شود.

در راستای هدایت و بکارگیری بخش خصوصی با هدف تامین منابع پایدار برای توسعه همه جانبه  و موزون  زیرساخت‌های شهری مطالعه جدی و پژوهش آمایشی لازم است تا با در نظر گرفتن برنامه های توسعه ای و چشم انداز طرح های چندین ساله منافع توسعه پایدار اقتصاد شهری در نظر گرفته شود. گسترش و ارتقا خدمات به شهروندان این اصل سرمایه گذاری را ناگزیر می‌کند که به موجب آن مواردی همانند: طراحی فرآیند کامل مشارکت، طراحی سازمان اجرایی مناسب برای پیگیری مراحل مربوط به فرآیند مشارکت آنهم به صورت منسجم و با در نظر گرفتن زمان بندی و پشتیبانی کامل از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در تمامی مراحل فرایند سرمایه گذاری صورت گیرد. در این راه مجموعه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز برای همکاری های گسترده با سرمایه گذاران از مرحله مطالعه پروژه‌ تا قرارداد، اجرا و نیز ارتباط مستمر در جهت شناسایی و حل مشکلات و موانع در امور نقش مهمی را عهده دار است و بی شک می کوشد تا این مجموعه با تشکیل اتاق های فکر، بسته های مختلف پیشنهادی خود را در جهت مشارکت سرمایه گذاری با در نظر گرفتن سود اقتصادی سرمایه گذاران و منافع شهر ارائه دهد.

اداره سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز به منظور شناسایی و تدوین طرح ها و بسته های سرمایه گذاری با در نظر گرفتن زمینه های مختلف و نیز در جهت استفاده بهینه از زمان اقدام به انتشار مجموعه شماره اول اطلس فرصتهای سرمایه گذاری شهر تبریز نموده است و تلاش دارد با برنامه ریزی و دعوت از صاحب نظران اقتصاد شهری بر اعتلای نام پرآوازه تبریز همت گمارد بی شک در این راه دستان پرگرم اساتید فن، کارشناسان، سرمایه گذاران و عموم شهروندان را می فشارد و بر پیشنهادها و ارایه نظرات پر اهمیت آنان ارج می نهد.

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.