ماده 100

آیرال خبر- جهت ساماندهی و دستیابی به اهداف و سیاست‌های دولت الکترونیک و متمرکزسازی کمیسیون‌های ماده صد، برای اولین بار در شهرداری تبریز نسبت به ثبت و ارسال رای صادره در سیستم یکپارچه شهرسازی به صورت همزمان در همان کمیسیون اقدام شد.

به گزارش آیرال خبر به نقل از شهریار، جهت ساماندهی و دستیابی به اهداف و سیاست‌های دولت الکترونیک و متمرکزسازی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ برای اولین بار در شهرداری تبریز نسبت به ثبت و ارسال رای صادره در سیستم یکپارچه شهرسازی به صورت همزمان در همان کمیسیون اقدام شد.

این امر در راستای تسریع صدور و ابلاغ آراء کمیسیون‌های ماده صد، حذف بازه زمانی بین انشاء رای و تنظیم دادنامه به منظور ابلاغ رأی به مالک و یا ذینفعان صورت می گیرد.

طبق تصمیم اعضای محترم شورای اسلامی شهر تبریز و دستور شهردار محترم تبریز، از اوایل سال ۱۳۹۷ نسبت به متمرکزسازی کمیسیون‌های ماده صد در یک محل واحد (معاونت شهرسازی ومعماری) اقدام شده است.

 اقدامات مربوطه به بررسی کارشناسی و تکمیل پرونده‌های تخلفات ساختمانی به منظور صدور رأی ماده صد، کاهش فرآیند زمانی رسیدگی و صدور رأی در اولین فرصت ممکن، امکان مدیریت یکپارچه پرونده‌های مذکور، ایجاد وحدت رویه و عدم تشدد آراء کمیسیون‌ها در یک موضوع، ایجاد وحدت رویه در استفاده از فرم‌های مورد نیاز دبیرخانه کمیسیون برای تمامی مناطق به منظور جلوگیری از عملکردهای متفاوت و استفاده از ابزارهای نوین فن‌آوری از مزایای این طرح است.

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.